Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a
Năng động trong trao đổi tri thức
Quy tụ các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng
Thúc đẩy quan hệ bền vững và chặt chẽ

Kết nối với chúng tôi: