LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thông qua VAC, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính để tăng cường kỹ năng lãnh đạo khu vực công và xây dựng chính sách của Việt Nam cũng như thiết lập mối quan hệ  bền chặt giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo chiến lược

VAC hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cơ quan đối tác, bao gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ. Thông qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, Trung tâm trợ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với tình hình và định hướng tương lai. Những cán bộ này được sẽ trang bị đầy đủ các kiến thức kỹ năng để nắm bắt các cơ hội, giải quyết thách thức mới và đáp ứng được các ưu tiên phát triển quốc gia.

Phân tích và nghiên cứu chính sách

VAC có các hoạt động phân tích và nghiên cứu chính sách để hỗ trợ các lãnh đạo cao cấp của chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai chính sách. Các hoạt động này giúp đưa ra các quyết sách dựa trên bằng chứng bao gồm cả phân tích trọng điểm về các lĩnh vực mới và phức tạp hoặc về các nội dung cần có phương án giải quyết nhanh. Để tăng cường sự hiểu biết và sự đóng góp ý kiến của đông đảo các cá nhân, Trung tâm cũng sẽ chia sẻ các kết quả nghiên cứu một cách rộng rãi thông qua các hoạt động dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và Ô-xtrây-li-a.

Quan hệ đối tác chiến lược

VAC giúp củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Thông qua các hội thảo tổng kết, các phiên thảo luận, các chuyến công tác tham quan học tập và các sự kiện khác, VAC sẽ gắn kết Việt Nam và Ô-xtrây-li-a cùng tập trung  giải quyết các vấn đề và thách thức chung của khu vực cũng như tăng cường việc trao đổi tri thức và tìm ra các giải pháp chung. VAC giúp xây dựng quan hệ hợp tác giữa chính phủ, các đơn vị đào tạo học thuật, cơ quan nghiên cứu và khối doanh nghiệp tư nhân, thông qua các sự kiện chuyên biệt giúp nâng cao kỹ năng lãnh đạo chiến lược và tăng cường hội nhập quốc tế một cách hiệu quả.