ĐỐI TÁC
VAC được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác bền chặt giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và bốn cơ sở chủ chốt của Việt Nam: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA), Ban Đối ngoại Trung ương (ERC), Bộ Ngoại giao (MOFA) và Văn phòng Chính phủ ( OOG) Nhận thấy vai trò quan trọng của mình trong việc nâng cao năng lực cho các cán bộ Đảng và Chính phủ Việt Nam, HCMA có vai trò lãnh đạo trong VAC. , phi lợi nhuận và các doanh nghiệp tại Việt Nam và Úc, chẳng hạn như Hội Châu Á, Trường Chính sách Công Crawford (ANU), Viện Griffith Châu Á (Đại học Griffith), Trung tâm Perth USAsia (UWA) và Đối thoại Lãnh đạo Thanh niên Việt Nam tại Úc.

Ho Chi Minh National Academy of Politics

The Party Central Committee’s Commission for External Relations (ERC)

Ministry of Foreign Affairs

Office of Government