GIỚI THIỆU VAC
Trung tâm Việt Úc (VAC) là một trung tâm nổi bật và năng động có trụ sở tại Hà Nội, thu hút các chuyên gia Úc và Việt Nam để hỗ trợ vai trò lãnh đạo trong tương lai của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức quốc gia và quốc tế. VAC cho phép Việt Nam và Australia tập hợp các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng để theo đuổi các giải pháp chính sách cho các vấn đề chung của khu vực, đồng thời làm sâu sắc hơn mối liên kết giữa con người với con người và thể chế.
VAC là trung tâm cam kết của Australia đối với quan hệ đối tác phát triển với Việt Nam, đã được giới thiệu với công chúng ở Việt Nam và Australia trong tuyên bố chung của các Thủ tướng vào tháng 8 năm 2019. Sáng kiến mới thú vị này thiết lập một trung tâm thực và ảo cho một loạt các các hoạt động mới và tiếp tục mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.
VAC mong muốn tăng cường mối quan hệ song phương và tạo ra một biểu tượng của sự tin cậy giữa Australia và Việt Nam. Điều này sẽ cho phép Australia nâng cao vị thế của mình với tư cách là một nước đóng góp có giá trị cho sự phát triển quốc gia và sự tham gia quốc tế của Việt Nam.
Các kết quả dự kiến trong dài hạn của VAC là:
1. Việt Nam đã tăng cường lãnh đạo, cải thiện kỹ năng quản lý khu vực công và chính sách được cung cấp bằng chứng để thúc đẩy sự phát triển quốc gia và sự tham gia quốc tế.
2. Việt Nam và Australia có mối quan hệ thể chế bền vững, tích cực và bền vững hơn dựa trên lợi ích chung và các bên cùng có lợi.
Các kết quả dự kiến trong ngắn hạn của VAC là:
1. Một chương trình phát triển năng lực lãnh đạo hàng đầu (bao gồm một chương trình chứng chỉ ưu tú) và dịch vụ tư vấn và nghiên cứu chính sách, được ban lãnh đạo Việt Nam thiết lập và ủng hộ.
2. Một VAC sôi động có chức năng thu hút các nhà lãnh đạo cấp cao từ cả hai quốc gia (chính phủ, học viện, nghiên cứu và khu vực tư nhân) và được coi là trung tâm được lựa chọn để tham gia và thảo luận trong các lĩnh vực ưu tiên của cả hai chính phủ. Chương trình Aus4Skills do nhà thầu Tetra Tech International Development thay mặt DFAT quản lý tại Việt Nam.