Bài viết liên quan
Tháng Năm 27, 2024
Nâng cao kỹ năng tập huấn cho lãnh đạo nữ tại các cơ quan trung ương

Trung tâm Việt-Úc (VAC) đang phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ Việt Nam để phát triển kỹ năng và sự tự tin cho các nhà lãnh đạo đương nhiệm và tương lai của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và Văn phòng Chủ tịch

Xem thêm
share
...
share
...
...
share
Tháng Năm 24, 2024
Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho khu vực công của Việt Nam

20 cán bộ lãnh đạo của Việt Nam vừa hoàn thành khóa học ngắn hạn “Chứng chỉ lãnh đạo chiến lược về các vấn đề khu vực công và quốc tế” và trở lại các cơ quan của mình với những kiến thức và kỹ năng lãnh đạo mới để sẵn sàng ứng phó với

Xem thêm
share
...
share
...
...
share
Tháng Tư 24, 2024
Ô-xtrây-li-a và Việt Nam thảo luận chính sách ngoại giao về biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Ô-xtrây-li-a và Việt Nam về ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Việt-Úc đã tổ chức buổi tọa đàm về chính sách ngoại giao về biến đổi khí hậu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào ngày 12/4/2024, với phần trình bày của Đại

Xem thêm
share
...
share
...
...
share